Історичний факультет ЗНУПро кафедру новітньої історії України

 

Співробітники кафедри                   Графік консультацій/gallery/2013/10/81-2013-10-02-07-50-05-kaf_niu.jpg 
Фото. Кафедра новітньої історії України. 2010 р.

 

   Кафедра утворена в 1990 р.
  Очолює кафедру доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Турченко Федір Григорович.
  Сьогодні на кафедрі працюють кандидати історичних наук, доценти: Гвоздик Василь Степанович, Грушева Тетяна Вікторівна, Винарчук Тетяна Валеріївна, Каганов Юрій Олегович, Марчук Володимир Володимирович, кандидат історичних наук, старший викладач Штейнле Олексій Федорович та старший лаборант Ільчук Ірина Сергіївна.
   Кафедра забезпечує викладання основних курсів для студентів історичного факультету: «Історія України (з 1917 р.)», «Історія СРСР», «Історія української та зарубіжної культури», «Музеєзнавство», «Актуальні проблеми історії України», «Сучасна історіографія історії України», «Історія конституціоналізму України», «Компаративний аналіз політичних систем світу», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Зовнішня політика України».
   Співробітниками кафедри здійснюється викладання дисциплін «Історія України» та «Історія української культури» на низці факультетів ЗНУ.
Викладачами кафедри розроблено і викладаються спецкурси з актуальних питань історії України, серед них: «Суспільно-політичний рух в Україні» (XIX – поч. XXI ст.)», «Формування української нації: історія та історіографія», «Комп’ютерна обробка текстів з історії», «Історія освіти і науки в Україні у ХХ – на поч. XXI ст.», «Етноконфесійні відносини в Україні», «Семіотика радянського суспільства», «Політична арена сучасної України», «Історія міжнародних зв’язків України XX – поч. XXI ст.», «Економічна історія України XX – поч. XXI ст.», «Україна в загальноєвропейському процесі», «Історія Олександрівська», «Запорізьке Придніпров’я (др. пол. XX – поч. XXI ст.)». Кафедра забезпечує проведення музейно-архівної практики та практики з ЕОМ. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів.


Контакти:

м. Запоріжжя, проспект Леніна, 74
Запорізький національний університет, V корпус, ауд. 323
тел. 061-2287631
ел. пошта: niu.znu@gmail.com