Історичний факультет ЗНУСпівробітники кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

 

Про кафедру


 

Маклюк Ольга Миколаївна

/gallery/2020/02/photo-3685-maklyuk.jpg

завідувачка кафедри, докторка філософії в галузі історії (кандидатка історичних наук), доцентка


Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1993 Запорізький державний університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

 1995 Запорізький державний університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Психологія»

 1998 Аспірантура Запорізького державного університету

 1999 Асистентка кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

 2002 Старша викладачка кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

 2002 Захист кандидатської дисертації на тему «Еволюція королівської влади та управління в Англії при ранніх Тюдорах»

 2002 Заступниця декана історичного факультету з виховної роботи та гуманітарних питань

 2004 Доцентка кафедри всесвітньої історії ЗНУ

 2014 Завідувачка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ


Сфера наукових інтересів: політична історія Англії раннього нового часу, історична пам'ять та політика пам’яті, політична психологія.
Електронна пошта: onmacluk@gmail.com

 Нестеренко Людмила Олексіївна/gallery/2020/02/photo-3687-nesterenko.jpg

докторка філософії в галузі історії (кандидатка історичних наук), професорка, начальниця відділу з навчальної роботи ЗНУ


Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 1978 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

1980 Аспірантура КНУ

1980 Викладачка кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

Захист кандидатської дисертації на тему «Реформація і політична боротьба у Франції напередодні і в перший період громадянських воєн (1559-1572)»

Доцентка кафедри всесвітньої історії ЗНУ

1995 Завідувачка кафедри всесвітньої історії ЗДУ (з 2007 – кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ)

Заступниця декана історичного факультету з навчальної роботи

2012 Начальниця відділу з навчальної роботи ЗНУ


Сфера наукових інтересів: проблеми соціально-політичної історії раннього нового часу, Реформації у Західній Європі та Франції.


 

Давлєтов Олександр Рашидович

/gallery/2020/02/photo-3690-davl__tov.jpg

доктор філософії в галузі історії (кандидат історичних наук), професор

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 1987 Дніпропетровський державний університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

1990 Аспірантура ДДУ

1990 Асистент кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

Старший викладач кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

1991 Захист кандидатської дисертації на тему «НСДАП і крах системи буржуазних партій Веймарської Німеччини ( 1929 - 1933 рр.)»

1995 Доцент кафедри всесвітньої історії ЗНУ

2002 Докторантура Запорізького державного університету

2012 Професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету


Сфера наукових інтересів: історія націонал-соціалізму доби Веймарської Німеччини та Третього рейху (1919-1933 рр.), політична історія Німеччини у ХХ ст., історія міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст.

 Андрух Світлана Іванівна

/gallery/2020/02/photo-3689-andrukh.jpgдокторка філософії в галузі історії (кандидатка історичних наук), доцент

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 1980 Кишинівський університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

1984-1989 Пошукачка Одеського державного університету

1986 Викладачка кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

1992 Захист кандидатської дисертації на тему «Нижньодунайська Скифія у ІV – на початку І ст. до н.е. (етно-політичний аспект)»

Доцентка кафедри всесвітньої історії ЗНУ


Сфера наукових інтересів: етнополітична історія скіфів, великознам'янські кургани, дослідження курганного могильника «Мамай-Гора».

Єльников Михайло Васильович

/gallery/2020/02/photo-3693-__l__nikov3.jpgдоктор філософії в галузі історії (кандидат історичних наук), доцент

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1992 Запорізький державний університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

1992-1997 Молодший науковий співробітник наукової лабораторії археологічних досліджень ЗДУ

1997-1999 Викладач історії ВПУ №6 м. Запоріжжя

1999-2008 Науковий співробітник навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень ЗНУ

2006 Захист кандидатської дисертації на тему «Поховальні пам’ятки Нижнього Подніпров’я часів Золотої Орди (середина XIII – перша половина XV ст.)»

2008 Старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ

2012 Доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ


Сфера наукових інтересів: імперія Джучидів, середньовічний період в історії Нижнього Подніпров'я і Приазов'я.
Електронна пошта: elnikov@meta.uaБілоножко Сергій Володимирович

доктор філософії в галузі історії (кандидат історичних наук), доцент

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1989 Дніпропетровський державний університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

1989-1992 Аспірантура ДДУ

1992 Захист кандидатської дисертації на тему «Англо-французьке колоніальне суперництво та Семирічна війна 1756-1763 рр. в Північній Америці»

1992 Старший викладач кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

1995 Доцент кафедри всесвітньої історії ЗНУ

1996-1998 Заступник декана історичного факультету ЗДУ з виховної роботи

1998-2002 Заступник декана історичного факультету ЗДУ з навчальної роботи

2002-2005 Докторантура Запорізького національного університету


Сфера наукових інтересів: історія північноамериканських колоній XVIII ст., США та Канада у ХІХ ст., історія міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст.
Казакова Оксана Миколаївна

/gallery/2020/02/photo-3691-small-kazakova.jpgдокторка філософії в галузі історії (кандидатка історичних наук), доцент

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1980 Запорізький державний університет, диплом спеціаліста, спеціальність «Історія»

1997-2001 Аспірантура Запорізького державного університету

2001 Асистентка кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

2004 Захист кандидатської дисертації на тему «Впровадження нацистського «нового порядку» на окупованих польських територіях 1939-1941 рр.»

2004 Старша викладачка кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету

Доцентка кафедри всесвітньої історії ЗНУ


Сфера наукових інтересів: новітня історія Польщі, історія Польщі періоду Другої світової війни, нова та новітня історія Іспанії
Шиханов Руслан Борисович

/gallery/2020/02/photo-3688-shikhanov.jpgдоктор філософії в галузі історії (кандидат історичних наук), доцент

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1995 Запорізький державний університет, диплом магістра, спеціальність «Історія»

1995-1998 Аспірантура ЗНУ

1996-1997 науковий співробітник Інституту козацтва при ЗДУ

1996-1998 науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії історії Південної України при ЗДУ

1998 Асистент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ

1999 Захист кандидатської дисертації на тему «Біржі Південної України (1886-1914 рр.)»

1999 Старший викладач кафедри всесвітньої історії ЗДУ

2006 Доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ


Сфера наукових інтересів: історія становлення та розвитку інфраструктури ринку Південної України XVIII-XX ст., історія становлення та розвитку місцевого самоврядування Південної України, урбаністика, історична біографістика.Омельченко Андрій Вікторович
Omelchenko A.V.

доктор філософії в галузі історії (кандидат історичних наук), доцент

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2002 Запорізький державний університет, диплом магістра, спеціальність «Історія»

2002-2005 Аспірантура ЗНУ

2005 Асистент кафедри історії України ЗНУ

2007 Захист кандидатської дисертації на тему «Франко-німецькі політичні відносини у контексті євроінтеграційних процесів (друга половина 40-х – друга половина 60-х років ХХ ст.)»

2007 Старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ

2016 Доцент кафедри всесвітньої історії ЗНУ


Сфера наукових інтересів: проблеми соціально-економічного та політичного розвитку країн Африки, проблеми модернізації країн, що розвиваються.Черкасов Станіслав Сергійович 

/gallery/2020/02/photo-3686-small-cherkasov.jpgдоктор філософії в галузі історії (кандидат історичних наук), доцент, Заступник декана історичного факультету з міжнародної діяльності

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2008 Запорізький державний університет, диплом магістра, спеціальність «Історія»

2008-2012 Аспірантура ЗНУ

2010 Асистент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ

2012 Захист кандидатської дисертації на тему «Реформаційний рух у Польщі XVI-XVII ст. як чинник розвитку польської етнічної ідентичності»

2013 Старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ

2018 Заступник декана історичного факультету з міжнародної діяльності

2020 Доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ


Сфера наукових інтересів: історія країн Центрально-Східної Європи раннього нового часу, історична трансформація суспільних ідентичностей, історія європейської Реформації, історична полоністика, медієвістика