Історичний факультет ЗНУПро кафедру історії України


Співробітники                  Графік консультацій

/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-44-12-kaf_IU.jpg

Фото. Кафедра історії України. 2010 р.

   Створена в 1990 р.
   Завідувач – доктор історичних наук, професор Сергій Романович Лях.
Сьогодні на кафедрі працюють професори С.Р.Лях, Г.Ф.Турченко, О.М.Ігнатуша, доценти Г.М.Тощев, І.М.Кривко, С.О.Терно, І.М.Шугальова, Т.Г.Савчук, старший лаборант Н.А.Бєлік.
   Кафедра забезпечує проведення навчальної роботи в галузі історії України (з найдавніших часів до 1917 р.), археології, історичної географії, методики викладання історії, основ фахової педагогічної майстерності; організовує і керує проведенням археологічної та педагогічної практики.
З 1991/1992 навчального року на кафедрі відкрита спеціалізація з історії України. Читаються спецкурси: «Історіографія давньої та нової історії України», «Зарубіжна історіографія історії України», «Методологія історичної науки», «Кількісні методи в історичних дослідженнях», «Південноукраїнський регіон у контексті формування української модерної нації (ХІХ – перша чверть ХХ ст.)», «Інтернет для істориків», «Гендерний дискурс в історії України», «Історія ментальностей України» тощо.
   На кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».


Контакти:
м. Запоріжжя, проспект Леніна, 74
Запорізький національний університет, V корпус, ауд. 319
тел. 061-2287632