Історичний факультет ЗНУСпівробітники кафедри історії України

Про кафедру


/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-37-40-lyakh.jpgЛях Сергій Романович

завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Народився 23 серпня 1953 р. у с. Прелесне Слов'янського р-ну Донецької обл. У 1971 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Історія».
З 1975 р. – учитель історії Олександро-Калинівської середньої школи Костянтинівського р-ну Донецької обл. У 1977 р. став асистентом кафедри історії СРСР і УРСР Запорізького державного педінституту. З 1981 р. – старший викладач, а з 1985 р. – доцент кафедри історії СРСР і УРСР Запорізького держуніверситету. У 1990 р. очолив новостворену на історичному факультеті Запорізького держуніверситету кафедру історії України. У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Сільськогосподарські робітники Української РСР у 1920-ті роки». З 1992 р. – професор кафедри історії України Запорізького держуніверситету та заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при ЗНУ.
У 2001-2002 рр. – координатор запорізької кафедри-партнера напряму «Історія» міжуніверситетського Мегапроекту «Вища освіта: лідерство для прогресу».
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнакою «За розвиток Запорізького краю».
Сфера наукових інтересів: повсякденна історія українського села між двома світовими війнами, соціально-психологічний портрет функціонерів компартійної влади (1920-і-1930-і рр.).


/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-37-40-ignatusha.jpgІгнатуша Олександр Миколайович
доктор історичних наук, професор, заступник декана історичного факультету з наукової роботи

Народився 12 жовтня 1962 р. у с. Осоївка Краснопільського р-ну Сумської обл. Закінчив історичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту 1983 р., працював у Державному архіві Запорізької області. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська автокефальна православна церква (1917-1930 рр.)». Працював асистентом, ст. викладачем, доцентом кафедри історії України. Докторську дисертацію на тему «Інституційний розкол православної церкви в Україні в умовах модернізації (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.)» захистив у 2006 р.
Заступник декана історичного факультету з наукової роботи.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2008), Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007), Почесною грамотою Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді України (2004), «Відмінник освіти України» (1999).
Сфера наукових інтересів: історія православної церкви та міжконфесійні війносини в Україні ХХ ст.Турченко Галина Федорівна

доктор історичних наук, професор

Народилася 3 грудня 1971 р. у с.Недригайлів Недригайлівського р-ну Сумської обл.
Після закінчення у 1994 р. історичного факультету Запорізького державного університету, навчалася в аспірантурі. У травні 1997 р. захистила кандидатську ди¬сертацію на тему «Етносоціальна база Української революції (березень 1917 р. – січень 1918 р.)», працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри історії України. У грудні 2006 р. захистила докторську дисертацію «Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ ст. – 1922 р.)».
У цьому ж році нагороджена премією Національної академії наук України для молодих вчених. З вересня 2007 р. працює на посаді професора кафедри історії України ЗНУ.
Сфера наукових інтересів: суспільно-політична історія України ХІХ – першої чверті ХХ століття, історія українського націотворення, історія південноукраїнського регіону.


/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-37-40-kryvko.jpgКривко Ірина Миколаївна
кандидат історичних наук, доцент, заступник декана історичного факультета з навчальної роботи

Народилася 23 листопада 1968 р. у м.Запоріжжя. У 1991 р. закінчила історичний факультет Запорізького державного університету.
Протягом 1991-1992 рр. працювала старшим лаборантом кафедри історії України ЗДУ, 1992-1995 рр. – аспірантка цієї ж кафедри. З 1995 р. працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри історії України. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: Земельні громади Південної України (1922-1930 рр.)». З вересня 2001 р. працює заступником декана історичного факультету ЗНУ з навчальної роботи, протягом 2005-2006 н.р. виконувала обов’язки декана історичного факультету.
Сфера наукових інтересів: історія селянства Півдня України першої половини ХХ ст., нова економічна політика, гендерний дискурс української історії.
Електронна пошта:  kirenn@ukr.netТерно Сергій Олександрович

доктор педагогічних наук, професор

Народився 6 березня 1973 р. у м.Запоріжжя. Закінчив з відзнакою історичний факультет Запорізького державного університету в 1995 р.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи».
Працює викладачем кафедри історії України з 1995 р., а з 2003 р. є доцентом цієї ж кафедри і завідувачем лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін.
Нагороджений грамотою Президії НАН України (2001 р.), премією НАН України (2002 р.), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.).
У 2008 р. працював експертом в Програмі співробітництва між Європейським Союзом та Радою Європи «Сприяння розвитку культури прав людини в Україні та на Південному Кавказі».
Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання історії та суспільствознавчих дисциплін.
Електронна пошта: terno@znu.edu.ua


/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-41-29-toshchev.jpgТощев Геннадій Миколайович
кандидат історичних наук, доцент, завідувач лабораторії археологічних досліджень

Народився 25 лютого 1951 р. Закінчив історичний факультет Одеського держуніверситету в 1973 р.
Кандидатську дисертацію з теми «Средний период бронзового века Северо-Западного Причерноморья» захистив у 1982 р. Доцент кафедри історії  України ЗНУ. Керівник археологічної  лабораторії ЗНУ.
Спеціаліст в сфері археології епохи бронзи Північного Причорномор'я. Приймає участь в дослідженні археологічних пам'яток на території України (Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим) і Молдови.
Почесний член Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (від 10 грудня 1991 р.).
Сфера наукових інтересів: середній період бронзового віку, старожитності Криму та Буджака, великознам'янські кургани, дослідження курганного могильника «Мамай-Гора», методика розкопок крупних могильників степової зони.


/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-41-29-shugalyova.jpgШугальова Інна Михайлівна
кандидат історичних наук, доцент

Народилася 6 березня 1979 р. Закінчила історичний факультет Запорізького державного університету в 2001 р.
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині ХІХ ст.».
З січня по березень 2008 р. проходила стажування в Центрі дослідження Геноциду та Холокосту (м.Амстердам, Королівство Нідерланди). З 1 вересня по 30 вересня 2009 р. та 1 по 30 листопада 2010 р. проходила наукове стажування при Інституті інтердисциплінарних досліджень «Artes Liberales» при Варшавському університеті (Республіка Польща).
З вересня 2005 р. і до поточного часу виконує обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної роботи. Виконує обов’язки секретаря Науково-методичної ради історичного факультету.
Сфера наукових інтересів: дослідження модернізаційних тенденцій в релігійному середовищі України у ХVІІ-ХХ ст.


/gallery/2013/10/81-2013-10-01-12-37-40-savchuk.jpgСавчук Тетяна Григорівна
кандидат історичних наук, доцент

Народилася 14 липня 1980 р. у м.Запоріжжя. У 2002 р. закінчила магістратуру історичного факультету (диплом з відзнакою) Запорізького державного університету.
Протягом 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії України Запорізького національного університету. З 2002 р. працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником Науково-дослідницького інституту українського козацтва при ЗНУ. З 2007 р. працювала старшим викладачем, з 2008 р. – на посаді доцента кафедри історії України ЗНУ. З 2006 р. виконує функції технічного секретаря у спеціалізованій вченій раді К 17.051.01 по захисту дисертацій.
У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01  – історія України на тему: “Православне духовенство в суспільному житті України 20–30-х рр. ХХ ст.”
У 2013 р. отримала вчене звання доцента.
Сфера наукових інтересів: соціальні аспекти історії православних та протестантських церков (ХІХ-ХХІ ст.)
Електронна пошта: savatg@ukr.net