Історичний факультет ЗНУПро кафедру джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

Фото. Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.

 

На кафедрі працюють професори В. І. Мільчев, Г. М. Васильчук, доценти Ю. І. Головко, С. М. Білівненко, І. В. Савченко, Р. Л. Молдавський, Ю. О. Іріоглу, старший лаборант К. А. Петрова.

Кафедра була створена 2 липня 1992 р. як кафедра історичного краєзнавства, керував якою д.і.н., професор Анатолій Іванович Карагодін.

29 грудня 1999 р. кафедра отримала сучасну назву, яка точніше відображала специфіку наукової та навчальної діяльності її колективу, який невдовзі очолив д.і.н., професор Анатолій Васильович Бойко. З січня 2011 до березня 2014 р. кафедру очолював д.і.н., професор Володимир Іванович Мільчев. З березня 2014 р. кафедру очолює к.і.н., доцент Юлія Іванівна Головко. 

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін як «Спеціальні історичні дисципліни», «Архівознавство», «Джерелознавство», «Історіографія», «Етнологія України» та ін. З 2001 р. кафедра є випусковою для спеціальності (спеціалізації) «Архівознавство» освітнього рівня «бакалавр» та «магістр». У 2018 р. кафедра розпочинає підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Архівна справа та документознавство» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»). На кафедрі працює наукова школа А. В. Бойка з історії Степової України ХVІІІ – початку ХХІ ст. Ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 032 «Історія та археологія».


Співробітники

 

 

Контакти:
м. Запоріжжя, проспект
Соборний, 74
Запорізький національний університет, V корпус, ауд. 309
тел.
(061) 2287638
e-mail: kdisid@ukr.net