Історичний факультет ЗНУVІI Новицькі читання

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ.Я.НОВИЦЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ХОРТИЦЯ»

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ‑ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

СХІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ.КОВАЛЬСЬКИХ

ЗАПРОШУЮТЬ

Взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції 

«VІI Новицькі читання»

Конференція відбудеться 8-9 жовтня 2015 року.

Місце проведення – Національний заповідник «Хортиця» (о.Хортиця, Музей історії запорозького козацтва).

Планується робота за наступними напрямками:

1. Соціальні, етнічні та конфесійні трансформації на півдні України в XVIII-ХХ ст.

2.Історична пам’ять мешканців Степового краю у XVІІI –XXІ ст.

3.Cоціокультурний феномен мінливої топонімії Південної України.

4.Війна, голод, епідемії: людські реакції на нелюдські випробування ХХ-го століття

До 01 жовтня 2015 року необхідно надіслати заявку. В заявці слід вказати:

  1. Ім’я та прізвище;
  2. Тему доповіді;
  3. Місце роботи або установу, яку Ви репрезентуєте;
  4. Контактний телефон та адресу (в т.ч. електронну).

В рамках конференції буде проведено дискусійний круглий стіл:

«Жорстка вертикаль» чи «децентралізація»: історичний досвід держав світу та перспективи для України
Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників конференції, яким буде розіслано персональні запрошення.
Вимоги до статті: обсяг – до 0,5 друкованих аркушів, набрані в редакторі Microsoft Word.doc., шрифт Times New Roman, кегль 12 для тексту статті, 10 для списку джерел та літератури і анотацій, інтервал одинарний, абзац 1 см, лапки у тексті «...». Цитування джерел подавати мовою оригіналу. Усі поля по 20 мм. Основні вимоги: 1) у першому рядку з вирівнюванням ліворуч із відступом 4 см. ім’я малими та прізвище великими літерами, виділені напівжирним шрифтом, кегль 12, нижче у дужках країна та місто, виділені курсивом, кегль 12; 2) через 1 інтервал ліворуч індекс УДК; 3) нижче через 2 інтервали з вирівнюванням ліворуч із відступом 4 см. назва статті, кегль 12, виділено напівжирним шрифтом; 4) через 2 інтервали текст статті; 5) посилання у тексті в квадратних дужках, перша цифр – номер позиції у списку літератури, через кому друга цифра – номер сторінки або аркушу (приклад [3, 15]); 6) Список використаних джерел та літератури в кінці тексту у наступному порядку: неопубліковані джерела (приклад: ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 8. – Спр. 9814., 111 арк.), опубліковані джерела та література в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК; 7) через 1 інтервал після списку джерел та літератури анотації та ключові слова статті (української, російською, англійською мовами) у наступному вигляді: прізвище та ім’я, у дужках виділено курсивом країна та місто, назва статті виділено напівжирним шрифтом, текст анотації, ключові слова виділено курсивом (приклад: Питайло Тетяна (Вінниця, Україна). Сучасні українські політичні партії. [Текст анотації] Ключові слова: партія, вибори, електорат, політична реклама)


Матеріали просимо надсилати на адресу:

mold3@ukr.net Молдавський Роман Леонідович (відповідальний секретар оргкомітету)

Заявки та матеріали (в форматі Word 2003 - 2007) просимо надсилати на адресу: Історичний факультет Запорізького національного університету, вул. Жуковського, 66. м. Запоріжжя. Україна. 69063. Білівненко Сергій Миколайович (науковий секретар оргкомітету) або на електронну адресу: pavlenko_myron@ukr.net (Павленко Михайло);

За додатковою інформацією просимо звертатися за вказаними адресами та за контактними телефонами: 8(061)228-76-38 (кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Павленко Михайло)

 

                                                                                                                                                                                                                   Оргкомітет